EU/CZ/SK - iQServer.cz - Pripoj se do noveho sveta!

EU/CZ/SK - iQServer.cz - Pripoj se do noveho sveta!
Server Information
Address 185.239.239.148:3000
Hostname [EU/CZ/SK] - iQServer.cz - Pripoj se do noveho sveta!
Status Checked 3 minutes ago / Online 1 day ago
Players 0
Location Czech Republic
Version Beta 0.10.2.4
Website http://www.iQServer.cz
Registered by inQer
Registered since March 16th, 2024 08:01 AM EST
Last update March 21st, 2024 08:01 PM EST
Tag(s) Dedicated No Whitelist Roleplay Vanilla

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 0
Rank 27
Score 0
Favorited 0
Discussion(s) 0

About This Server

[CZECH]
Vstupte do světa ECO, kde každý váš krok formuje budoucnost planety. Zde se stáváte strážcem přírody, architektem vlastního osudu. Vaše rozhodnutí mají význam, vaše činy mají důsledky, ve hře ECO jste nejen hráčem – jste tvůrcem změn.

S každým zasazeným stromem, 🌲

s každým postaveným domem, 🏡

s každým vyřešeným problémem,⁉️

s každým novým přítelem, budujete svět, kde harmonie a technologie jdou ruku v ruce, kde ekosystém prosperuje a společnost je v rovnováze. Tak vstaňte, hráči ECO, a ukažte světu svou sílu. Spojte se, pracujte společně a zachraňte planetu, kterou milujete.

Protože ve hře ECO, každý může být hrdinou, každý může udělat rozdíl – **a ten čas je právě teď!**

- https://www.iqserver.cz/services/eco/


[ENGLISH]
Step into the world of ECO, where every move you make shapes the future of the planet. Here, you become a guardian of nature, an architect of your own destiny. Your decisions have meaning, your actions have consequences; in the game ECO, you're not just a player – you're a changer of fates.

With every tree planted, 🌲

with every house built, 🏡

with every problem solved,⁉️

with every new friend, you are building a world where harmony and technology go hand in hand, where the ecosystem flourishes, and society is in equilibrium. So rise, ECO players, and showcase your strength to the world. Unite, collaborate, and rescue the planet you cherish.

Because in the game ECO, everyone can be a hero, everyone can make a difference – and the time is now!